آب بند ها مولفه های کلیدی برای کارکرد تجهیزات شیمیایی می باشد. تجهیزات چرخشی از قبیل: پمپ ها ، محرک ها و کمپرسورها. دریچه و ولو ها و همچنین لوله ها و مجراهای گازهای مایع و قابل حمل می بایست مطمئن آب بند شوند.شرکت آسا سیل آسیا با محصولات جامع پورتفولیو، تجربه طولانی در این شاخه، و دانش عمیق فرآیندهای این حوزه را فراهم می کند. مجموعه بزرگی از آب بندها یا راه حل مهندسی شامل: محصولات سیستم های آب بندی همیشه پایدار، مطمئن ، و اسمبل راحت ، و وضعیت قوی بر اساس نمونه نسبت سود و مزایا ارائه می کند. که راه حل های آب بندی بهینه برای فرآیندهای شیمی پایه ، شیمی عالی، مواد شیمیایی معدنی، گازهای تکنیکی و زیرساخت کاربردی را فراهم می کند.