ماژول کناری نمونه

این یک متن نمونه برای نحوه ی نمایش و عملکرد متون در قالب است . شما می توانید این متن را از طریق کنترل پنل جوملای خود ویرایش یا حذف بفرمایید .

ماژول کناری نمونه

این یک متن نمونه برای نحوه ی نمایش و عملکرد متون در قالب است . شما می توانید این متن را از طریق کنترل پنل جوملای خود ویرایش یا حذف بفرمایید .

images/iacf1.jpg

شرکت آسا سیل آسیا

شرکتی پیشرو و توانمند در زمینه طراحی ، تولید و خدمات پس از فروش سیل‌های مکانیکی ، آب بندهای کمپرسور و آب بندهای توربینی می‌باشد.

  • سیل‌های مکانیکی  (Mechanical Seal)
  • آب بندهای کمپرسور (Liner, Central Piston, Stupin Box, Rider Ring, Peacking, Oil Scraper, ...)
  • آب بندهای توربینی (Packing, Labirent Seal, ...)

مشاوره قبل از فروش ، تخصص و صداقت در هنگام فروش ، نظارت و پشتیبانی پس از فروش جزئی از تعهدات
آسا سیل آسیا می‌باشد.
انواع آب بند  
آب بندهای مکانیکی «پمپ» ، آب بندهای کمپرسور ، آب بندهای توربین و ...
سیل مکانیکی چیست؟

پمپ های دوار که جابجایی مایعات را بر عهده دارند، معمولاً در قسمت خروجی مایع با فشاری بیشتر از فشار اتمسفر و در محل ورودی مایع به پمپ، با فشاری کمتر از فشار اتمسفر کار می کنند. در هر دو حالت، برای کنترل نشتی مایع از محل ورودی شافت به محفظه پمپ، لازم است که وسیله ای این عمل را به انجام رساند ؛ سیل های مکانیکی، این وظیفه را برعهده دارند.

Bearing

محصولات :


آب بندهای مکانیکی


بیشتر

آب بندهای کمپرسور


بیشتر

آب بندهای توربین


بیشتر

پمپ‌های مگنتی


بیشتر

If you are fond of on-line computer games then you should have heard of Dragon Quest Ix. This is one of the classic video game titles ever. The particular video game has a excellent story line plus an exciting storyline that keeps you connected. Most of the customers enjoy the trip and enjoy the range of the search, because it can full of thrilling adventure.

If you want to get hold of Dragon Pursuit Ix roms then you have to know how to search for it. These kinds of rooms can be obtained on numerous websites on the Internet. You can obtain various games from the Internet throughout very significantly less price and revel in the number of the activities. You can easily download the video game titles from the Internet employing your favorite internet search engine or your mobile phones. Here are several tips that may help you to obtain and enjoy the product range of the exercises.

There are plenty of websites online that allow you to play various types of game titles. If you are not in action crammed games then you can definitely also download the challenge and cards online games. The best way to participate in the video game titles is by playing it with your cellular phones. If you have the cell phones along then you can simply connect to the web to play various types of rom game titles.

There are plenty of companies and even websites that happen to be offering these kinds of wonderful game titles for free. Generally there are numerous sites where you can play various game titles and also free-motion games. The exciting level is that you could download the games every time. There is no restriction on grabbing as well as using the motion picture titles simultaneously.

There are several interesting points that you need to find out about playing typically the Dragon Quest Ix roms and also the free plus paid free games. The first thing that you need to know is that you can participate in the game at no cost and then you can even purchase the several titles. Typically the interesting point is that you may play the video game titles from your cell phones. Should you have your cellular phones with you then you can certainly easily connect to the Internet to experience various types of rom game titles. One other interesting thing is that you can use your smart phone like a remote control slus01140 to play the game. When you have your smartphone with you then you can easily put it to use to control the overall game.

One of the most interesting reasons for Dragon Search Ix Roms is that it might be developed within the programming vocabulary of Mac. This means that you can utilize your Apple pc computer to experience the exciting and funny game titles. The builders of this name have used a really large amount of technology to create this type of online game title. The graphics and also the sound effects are well-known games. The best part regarding playing these well-known online games through your cellular phones is that you will be able to save the information of the sport onto your private computer so that you can operate the same ended up saving data in other mobile devices as well.

خدمات شرکت آسا سیل آسیا

قبل ، حین و بعد از فروش

 

بعد از فروش
سرویس‌های بعد از فروش :
اشکال زدائی
ویزیت محل و نظارت
آماده سازی آب بندهای مکانیکی
تحویل سریع و شارژ اقلام یدکی
قبل از فروش
سرویس‌های قبل از فروش :
مشاوره تکنیکی
انتخاب آب بند
انتخاب سیستم تامین
 
 

 

باما در تماس باشید.تلفن : 77181568-021