ماژول کناری نمونه

این یک متن نمونه برای نحوه ی نمایش و عملکرد متون در قالب است . شما می توانید این متن را از طریق کنترل پنل جوملای خود ویرایش یا حذف بفرمایید .

ماژول کناری نمونه

این یک متن نمونه برای نحوه ی نمایش و عملکرد متون در قالب است . شما می توانید این متن را از طریق کنترل پنل جوملای خود ویرایش یا حذف بفرمایید .

ثبت نام


سيستم مديريت یکپارچه

شرکت آسا سیل آسیا توليد کننده انواع سيستمهاي آب بندي،محصولات و خدمات خود را براي طيف وسيعي از صنايع از جمله صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ارائه مي نمايد.نياز به سطح بالاي کيفيت محصولات و خدمات همتراز با استانداردهاي بين المللي و پاسخ گويي مناسب از ويژگيهاي اصلي تقاضاي امروز بازار صنعتي در ايران ميباشد.در مواجهه با اين چالش ها و نيازهاي روزافزون مشتريان، شرکت آسا سیل آسیا علاوه بر پاسخ گويي به اين تقاضا اقدام به ايجاد يک نظام سازماندهي شده و سيستماتيک در جهت شناخت و تأمين اين نيازها خارج از چارچوبهاي جاري نموده است. ايجاد يک سيستم مديريتي يکپارچه در راستاي اين موضوع از تصميمات راهبردي شرکت بوده است.با استقرار اين سيستم شرکت علاوه بر ايجاد روندي دايمي جهت بهبود مستمر فرآيندها و فعاليتهاي کاري خود، دستيابي به موفقيت پايدار و تعالي سازماني را نيز پيجويي مي نمايد.اين نظام مديريتي يکپارچه سيستمهاي مديريتي مختلفي از جمله سيستمهاي مرتبط با مديريت کيفيت، سيستمهاي مرتبط با ايمني، بهداشت و محيط زيست و الزامات داخلي شرکت را بگونه اي با يکديگر تلفيق نموده است که برآيند فعاليتهاي شرکت امکان تأمين رضايت هر چه بهتر مشتريان و کليه ذينفعان شرکت را بصورت روزافزون ضمانت نمايد.شرکت آسا سیل آسیا چارچوب اصلي اين يکپارچه سازي را بر اساس مدل بهبود و چرخه دمينگ طرح ريزي نموده است.

سيستم مديريت کيفيت
 کيفيت در تمامي فعاليتهاي از ابتداي کار

سطح کيفيت برتر اولويت اول شرکت آسا سیل آسیا مي باشد.نصب آسان، عملکرد مناسب،طول عمر و قابليت اطمينان محصولات ما در دستيابي به نياز مشتريان ماحصل سيستم تضمين کيفيت برتر، آزمونهاي کنترلي مناسب و تجربيات ارزشمند ما در اين حوزه ميباشد.علاوه بر اين سيستمهاي ساختيافته کنترل ، اندازه گيري و تضمين کيفيت ، همواره مشتريان مشوق ما در ايجاد روند بهبود مستمر کيفيت محصولات و خدمات ما مي باشند.در اين راستا ارزشهاي زير محرک ما در دستيابي به فرهنگ کيفي و سطح کيفيت برتر محصولات و خدمات مي باشد:    - کيفيت

تعهد کليه اعضاي شرکت به کيفيت محصولات و خدمات ، کيفيت فرآيندها و فعاليتها در اين راستا.ايجاد ارزش از طريق تعهد به کيفيت، قابليت اطمينان و پاسخگويي و پشتيباني مناسب بر اساس کلاس جهاني کاري ما در شرکت آسا سیل آسیا

    - مسئولیت پذیری

شرکت آسا سیل آسیا و کارکنان آن در قبال کليه ذينفعان از جمله مشتريان با مسئوليت پذيري کامل فعاليت مي نمايند.ما متعهد به ارتقا تجربيات خود در قبال شايستگي، تعالي سازماني و موفقيت پايدار سازمان خود مي باشيم.درستي ، امانت و انصاف راهنماي ما در رفتار با کارکنان ، شرکاي کاري ، ذينفعان و جامعه مي باشد.

    - نتیجه گرایی

شرکت آسا سیل آسیا و کارکنان آن پاسخگو در جهت اخذ نتايج مطلوب در تناسب با تعهدات خود به مشتريان، کارکنان، تأمين کنندگان و سهامداران خود مي باشد.

    - کار گروهی
در شرکت آسا سیل آسیا کارکنان با رویکرد کارگروهی و با احترام متقابل فعالیت می‌نمایند . شرکت اعتقادی عمیق به راهبری از طریق الگوسازی، اعتماد به نفرات و تقویت روحیه کارگروهی دارد.

    - رويکرد استراتژيک و بلند مدت
شرکت آسا سیل آسیا معتقد است بزرگترين مزيت ما در ايجاد موفقيت مشترک و ايجاد ارزش به همراه مشتريان و شرکاي تجاري و رقابت پذيري در سايه رويکرد استراتژيک و بلند مدت ايجاد مي گردد.

    - نتيجه گرايي
شرکت آسا سیل آسیا و کارکنان آن پاسخگو در جهت اخذ نتايج مطلوب در تناسب با تعهدات خود به مشتريان، کارکنان، تأمين کنندگان و سهامداران خود مي باشد.

    - ايمني و محيط زيست
شرکت آسا سیل آسیا و کارکنان آن متعهد به حفاظت از محيط زيست در کليه محلهاي کاري و فعاليتهاي خود مي باشند.ما تمامي تمهيدات لازم جهت ايجاد محيطي ايمن براي کار ، خدمات و محصولات خود را به اجرا مي گذاريم. همچنين ما نهايت کوشش خود را در جهت ايجاد بالاترين استانداردهاي رفتاري کارکنان در زمينه ايمني و رعايت محيط زيست مي نماييم.

    - همکاران ما
شرکت آسا سیل آسیا متعهد به سلامتي کارکنان و نيز ارتقا شايستگي آنها مي باشد.به جهت ايجاد فضاي مناسب جهت کارگروهي، احترام متقابل و توانمند سازي کارکنان، شرکت بستر فرهنگي منحصر بفرد خود را ترويج و توسعه داده است.


حفاظت از محیط زیست و ایمنی در کار


شرکت آسا سیل آسیا اعتقاد راسخ به حفاظت از محيط زيست و حصول اطمينان از ايمني و سلامت کارکنان خود دارد. بسياري از فعاليتهاي صورت گرفته توسط شرکت در اين حوزه ها، فراتر از الزامات جاري و قانوني بوده است.اين مسئوليت پذيري و عملکرد نگرش شرکت را در اين حوزه ها در قالب اصول راهبردي خود شکل داده است. علاوه بر موارد فوق ، توجه و برنامه ريزي دايمي در اين حوزه ها، از سرفصلهاي موضوعي مديران ارشد در هدفگذاري و فعاليتهاي کاري آنها بوده است.

 

شرکت آسا سیل آسیا سالانه طي آموزش ، برنامه و مناسبتهاي مختلف کليه کارکنان خود را ترغيب به مشارکت و ارائه ايده هاي خود در مشارکت و بهبود مستمر سيستمهاي خود مي نمايد.اين موضوع زمينه ساز ايجاد و گسترش فرهنگ مسئوليت پذيري در قبال موضوعات ايمني ، سلامت و حفظ محيط زيست در شرکت ما مي باشد.

باما در تماس باشید.تلفن : 77181568-021